Chráňme naše hory, pomôžeme sebe

WE PROTECT OUR MOUNTAINS, HELP YOURSELF!

environmentálne, ekologické, športové a spoločenské podujatie - používaj pitnú voda z vodovodu, presúvaj sa pešo alebo vláčikom.

Environmental-ecological, sports event - use tap water, move on foot or train.

Slovensko a Slováci: akí sme

Slovensko nepatrí ku krajinám, ktoré už každý navštívil. Objavíte stovky nečakaných zaujímavostí a tajomstiev takmer v každej obci, či mestečku, na kopcoch aj v dolinách. Práve na Slovensku sa môžete cítiť ako naozajstní cestovatelia, ktorí stále majú čo objavovať. Zaraďte si Slovensko do svojich turistických trás.

Slovakia and the Slovaks: who we are

Slovakia is not one of the countries everybody's been to. You will discover hundreds of unexpected curiosities and secrets in almost every village or a small town, in the mountains and valleys. It is Slovakia where you can feel as a real explorer who is always able to discover something new. Include Slovakia in your tourist routes.

AMBASÁDOROM svetového šampionátu v cezpoľnom behu 2022 je

AMBASADOROM World Championship in 2022 MATEJ TÓTH

MATEJ TÓTH

Slovenský reprezentant v atletike, disciplína 50km, 4-násobný olympionik, najlepší chodec a jeden z najúspešnejších slovenských atlétov histórie.

Olympijský víťaz z roku 2016 (Rio de Janeiro) časom 3:40:58 h a Majster sveta z roku 2015 (Peking) v kategórii chôdza na 50 km.

V rokoch 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018 vyhral anketu Slovenský atlét roka. Po úspešnej olympiáde v Rio de Janeiro bol nominovaný v ankete Atlét roka v Európe.

A aká je Matejova najkrajšia spomienka?

„Moja najkrajšia spomienka súvisiaca so športom  je jednoznačne spätá s olympijskými hrami v Rio de Janeiro a predovšetkým z posledných niekoľkých metrov.  To boli obrovsky pozitívne emócie. Zmes šťastia, endorfínov, adrenalínu, ale aj úľavy. Predsa nastupoval som ako úradujúci majster sveta a na Slovensku ma očami tlačili státisíce fanúšikov, ktorí očakávali len jedno – OLYMPIJSKÉ ZLATO. A v tom momente, keď som preťal cieľovú pásku, všetok ten tlak zo mňa spadol a ja som si mohol vychutnať čistú radosť. To, čo nasledovalo potom, tento moment ešte viac vystupňovalo."

Slovak National Athletics Team member , 50km race walker, four time Olympian, Best race walker and one of the most successful Slovak athletes in history.

Olympic champion 2016 (Rio de Janeiro) at 3:40:58h and World Champion 2015 (Beijing) in the 50 km race walk.

In 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2018 he won the Slovak Athlete of the Year poll. After a successful Olympics in Rio de Janeiro, he was nominated for the European athlete of the year.

And what is Matej's most beautiful memory?

"My most beautiful sport-related memory is clearly linked to the Rio de Janeiro Olympic Games and, above all, to the last few meters. Those were hugely positive emotions. a blend of happiness, endorphins, adrenaline, as well as relief. I started as a reigning world champion, and in Slovakia, hundreds of thousands of fans were pushing me forward in front of TV screens, waiting to see one thing -  the OLYMPIC GOLD. And the moment I cut the finish line, all the pressure fell from me and I could enjoy pure joy. What happened next, even boosted the feelings of that moment. "

Podporili nás: