Čestné predsedníctvo

Michal Sýkora

Obec Štrba
PSK

Eva Murková

prezident SAŠŠ

Peter Korčok

prezident SAZ

Predseda OV

Roman Králik

Generálny sekretár/Event manager

Andrea Ristová

Zástupca obce Štrba

Pavol Hurajt

Predsedovia komisií:

Športovo-technická   komisia  Areál FIS 

Tibor Pelach

Jaroslav Chalupka

Matúš Jančik

Ekonomická  komisia 

Mariana Ristová

Dopravná komisia  

Ján Bella

Komisia pre ubytovanie a stravovanie

Tatiana Suchomlinová

Akreditačná komisia a Centrum pretekov   

Peter Toman

Propagačná komisia

Andrea Ristová

Mediálna komisia 

Peter Chudý

Marketingová komisia – sponzoring

Julian Krull

MARKETING

Yveta Unterfrancová

Zdravotnícka komisia 

Ján Tomko

Bezpečnostná komisia  

Obecná polícia Štrba

Hosteskova komisia

Miriam Olešáková

Kultúrno-spoločenská komisia pre slávnostné ceremoniály   

Ľubomíra Iľanovská

Kultúrno-spoločenská komisia pre kultúrny program 

Erika Lišková

Doprava

Ľuboš Malinák

Podporili nás: