Čestné predsedníctvo

Michal Sýkora

Obec Štrba
PSK

Marian Majzlík

predseda SAŠŠ

Peter Korčok

prezident SAZ

Predseda OV

Roman Králik

Generálny sekretár/Event manager

Andrea Ristová

Predsedovia komisií:

Športovo-technická   komisia  Areál FIS 

Tibor Pelach

Jaroslav Chalupka

Matúš Jančik

Ekonomická  komisia 

Mariana Ristová

Dopravná komisia  

Ján Bella

Komisia pre ubytovanie a stravovanie

Alena Hlôšková

Peter Chudý

Akreditačná komisia a Centrum pretekov   

Jana Valušková

Propagačná komisia

Andrea Ristová

Mediálna komisia 

Božena Gerhátová

Marketingová komisia – sponzoring

Julian Krull

FUN ZÓNA

Eva Murková

Zdravotnícka komisia 

Jaroslav Švorc

Bezpečnostná komisia  

Pavol Srebala

Hosteskova komisia

Jozef Pavlík

Kultúrno-spoločenská komisia pre slávnostné ceremoniály   

Ľubomíra Iľanovská

Kultúrno-spoločenská komisia pre kultúrny program 

Erika Lišková

Podporili nás: