Štrvrtok / Thursday 21.4.2022      

Príchod delegácii / Arrival  of delegation

Platby - Akreditácia hotel Patria – Vatra klub  / Payment of fees – Accreditation in hotel Patria

Ubytovanie / Accommodation

 

16.00 h Tlačová konferencia - hotel Patria / Press conference -  in hotel Patria

Podporili nás: