Nedeľa / Sunday              19.4.2020           

8.30 h             Porada vedúcich delegácií (HoD) – hotel Patria, Lovecký salónik  / Technical Meeting of HoD - in the Patria, Hunting lounge Hotel

9.15 h              Porada trénerov - hotel Patria, Lovecký salónik  / Technical Meeting coaches - in the Patria Hotel, Hunting lounge

10.00 h – 12.00 h       Tréning / Training – športový areál SNOW / the SNOW sports complex

13.0 h              Tlačová konferencia / Press conference – in hotel Patria, Hunting lounge

15.00 h            Slávnostné otvorenie / Opening Ceremony, športový areál SNOW / the SNOW sports complex

Podporili nás: