Nedeľa / Sunday     24.4.2022     

Preteky – športový areál SNOW / Competition - the SNOW sports complex:

11.00 h  start  - školské družstvá dievčat / school team girls

11.20 h  start  - školské družstvá chlapcov / school teams boys

12.00 h  start  - národné družstvá dievčat / selection team girls

12.20 h  start  - národné družstvá chlapcov / selection teams boys 

Odovzdávanie cien jednotlivcom / Prize Giving

 

19.00 h GALA večera / Charity GALA Dinner – Koliba Patria/ in the Patria hut

Podporili nás: