V roku 2010  sa úspešne konali ISF majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu na Slovensku  v mojom rodnom meste  Liptovský Mikuláš. Po 12 rokoch sa opäť stretávame na Slovensku tentoraz trochu vyššie v horách na Štrbskom Plese, opäť na  ISF školských majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu. Dúfame,  že si podujatie užijete tak ako Vaši rovesníci pred 12 rokmi v regióne Liptov a vo  vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier podáte kvalitné výkony. Na úspešnom priebehu  podujatia sa bude podieľať usporiadateľský tým spred 12 rokov obohatený o nových kreatívnych ľudí.

Veľa športových a spoločenských zážitkov  praje Roman Králik.


Roman Králik / predseda OV Web ISF CB

Roman Králik / Mayor of OV Web ISF CB

ISF World Championship in cross - country 2010 was in Slovakia in my hometown Liptovský Mikuláš and was successfully held. After 12 years we meet again in Slovakia, this time a bit higher in the mountains at Strbske Pleso, again at ISF World Championship in cross-country. We hope that you will enjoy the event as enjoed  it young students 12 years ago in the Liptov region. We will  organizing successful event with the old skilled team enriched by new creative people. I wish you  good quality sport performance in the  environment of the High Tatras and many sports and social experiences.

Roman Králik

LOC president

Podporili nás: