Je mi cťou, že sa k Vám môžem prihovoriť v roli ambasádora školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu. Teší ma, že Vás môžeme privítať na Slovensku a špeciálne na Štrbskom Plese. Na tratiach, kde budete súťažiť som vo svojej kariére prebrázdil tisíce kilometrov. Môžem smelo povedať, že vďaka skvelým podmienkam na Štrbskom Plese som sa postupne zlepšoval a dotiahol to až na olympijského víťaza. Za všetkým však bola tvrdá, cieľavedomá a poctivá práca. Potom aj úspechy prichádzajú, ale chce to vytrvať. Všetko má svoj čas a skratky neexistujú. Mne to trvalo 20 rokov, odchodených 93 tisíc kilometrov. Ale, šport a chôdzu som robil s láskou a radosťou a preto aj samotná cesta k cieľu bola pre mňa odmenou. Robím, čo ma baví a napĺňa.


Teraz je to, ale o Vás. Vy reprezentujete svoje krajiny na vrcholnom podujatí, vy môžete premeniť svoje sny na reálne výsledky. Chopte sa svojej šance a ukážte svetu, čo je vo Vás. Predovšetkým si ale užite toto podujatie. Nie každý môže vyhrať a určite prídu aj nejaké sklamania, ale šport je predovšetkým o pozitívnych emóciách, o radosti. Je to česť reprezentovať, ale stále je to „len“ šport.


Držím Vám palce v pretekoch, ale ešte viac Vám prajem, aby Vám preteky priniesli radosť. Aby ste zo Slovenska odchádzali s úsmevom, so skvelými zážitkami, s novými kamarátstvami. To je cieľ a zmysel športu.


MATEJ TÓTH

It is my honor to speak to you in the role of ambassador of the World Championship in cross-country skiing. I am pleased to welcome you to Slovakia and especially to Strbske Pleso. On the tracks where you will compete, I have spent thousands of kilometers in my career.
I can boldly say that thanks to the great conditions at Štrbské Pleso I have gradually improved and made it to the Olympic champion. But it was hard, purposeful and honest work. Then successes come, but it wants to endure. Everything has its time and shortcuts do not exist. It took me 20 years to go 93,000 kilometers. But I did sport and walk with love and joy and that's why the road to the finish was a reward for me.
I do what I enjoy and fulfill.
 
Now it is, but about you. You represent your countries at the top event, you can turn your dreams into real results. Grab your chance and show the world what's inside you. Above all, enjoy this event. Not everyone can win and certainly will be disappointed, but sport is all about positive emotions, joy. It is an honor to represent, but it is still “just” a sport.
 
I keep my fingers crossed for the race, but I wish you more joy in the race. To leave Slovakia with a smile, with great experiences, with new friendships. That is the goal and purpose of sport.

Podporili nás: