Milí športoví priatelia,

som veľmi rád, že si Slovenská asociácia športu na školách vybrala práve Štrbské Pleso za dejisko nadchádzajúcich Medzinárodných majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu v roku 2022. Naša obec Štrba prakticky už od roku 2016 intenzívne spolupracuje so SAŠŠ pri príprave a usporiadaní Zimnej Kalokagatie žiakov základných škôl, pričom doteraz sa v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese už dva veľmi úspešné ročníky tohto podujatia zrealizovali a som preto úprimne rád, že sa naša spolupráca v roku 2022 posunie opäť na vyššiu úroveň.

      Samotné Štrbské Pleso má veľmi bohatú a pestrú históriu, čo sa týka usporiadania mnohých európskych i svetových šampionátov najmä v zimných, ale aj v letných druhoch športov. Od roku 1900, kedy bol na jazere Štrbské pleso usporiadaný európsky šampionát v rýchlokorčuľovaní, bola táto naša najvyššie položená osada na celom Slovensku za ostatných 120 rokov dejiskom už dvadsiatich dvoch európskych i svetových šampionátov. 

      Budeme sa snažiť pripraviť pre všetkých účastníkov týchto majstrovstiev z celého sveta počas ich pobytu v tatranskom regióne príjemnú športovú atmosféru, aby si mohli od nás odniesť množstvo nezabudnuteľných zážitkov a radi sa k nám vrátili aj v budúcnosti.


Michal Sýkora / starosta obce Štrba

Michal Sýkora / Mayor of Strba

Dear sports friends,

I am very pleased that the Slovak School Sport Association has  chosen Štrbské Pleso as the venue of the upcoming ISF 2022 WSC in Cross-Country Run. Since 2016, our municipality of Štrba has been intensively cooperating with the Slovak School Sport Association in preparing and organizing the Winter Kalokagatia for basic school pupils, whereas  two very successful years of this event have been held so far in the FIS Sports Complex at Štrbské Pleso and I am therefore sincerely glad that our cooperation will be put to a higher level again in 2022.

      Štrbské Pleso itself has a very rich and varied history in terms of  organizing  many European and world championships, especially in winter but also in summer sports. Since 1900, when the European Championship in speed skating was organized on the Lake Štrbské Pleso , this highest situated settlement in Slovakia has been the venue of twenty-two European and world championships in the last 120 years. 

      We will do our best to prepare for all participants of these championships from all over the world during their stay in the Tatras region a pleasant sports atmosphere, so that they can take away from us  lots of unforgettable experiences and take delight in  visiting  us again in the future.

Podporili nás: