Milí športoví priatelia,

som veľmi rád, že si Slovenská asociácia športu na školách vybrala práve Štrbské Pleso za dejisko nadchádzajúcich Medzinárodných majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu v roku 2020. Naša obec Štrba prakticky už od roku 2016 intenzívne spolupracuje so SAŠŠ pri príprave a usporiadaní Zimnej Kalokagatie žiakov základných škôl, pričom doteraz sa v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese už dva veľmi úspešné ročníky tohto podujatia zrealizovali a som preto úprimne rád, že sa naša spolupráca v roku 2020 posunie opäť na vyššiu úroveň.

      Samotné Štrbské Pleso má veľmi bohatú a pestrú históriu, čo sa týka usporiadania mnohých európskych i svetových šampionátov najmä v zimných, ale aj v letných druhoch športov. Od roku 1900, kedy bol na jazere Štrbské pleso usporiadaný európsky šampionát v rýchlokorčuľovaní, bola táto naša najvyššie položená osada na celom Slovensku za ostatných 120 rokov dejiskom už dvadsiatich dvoch európskych i svetových šampionátov. Rok 2020 je na viac pre celé Vysoké Tatry i Slovensko veľmi významný aj tým, že si v ňom na Štrbskom Plese pripomenieme okrúhle, 5-te výročie od usporiadania nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta FIS 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach, ktoré sú doteraz historicky najväčším a najúspešnejším medzinárodným športovým podujatím, usporiadaným na území Slovenska.

      Budeme sa snažiť pripraviť pre všetkých účastníkov týchto majstrovstiev z celého sveta počas ich pobytu v tatranskom regióne príjemnú športovú atmosféru, aby si mohli od nás odniesť množstvo nezabudnuteľných zážitkov a radi sa k nám vrátili aj v budúcnosti.


Michal Sýkora / starosta obce Štrba

Michal Sýkora / Mayor of Strba

Dear sports friends,

I am very pleased that the Slovak School Sport Association has  chosen Štrbské Pleso as the venue of the upcoming ISF 2020 WSC in Cross-Country Run. Since 2016, our municipality of Štrba has been intensively cooperating with the Slovak School Sport Association in preparing and organizing the Winter Kalokagatia for basic school pupils, whereas  two very successful years of this event have been held so far in the FIS Sports Complex at Štrbské Pleso and I am therefore sincerely glad that our cooperation will be put to a higher level again in 2020.

      Štrbské Pleso itself has a very rich and varied history in terms of  organizing  many European and world championships, especially in winter but also in summer sports. Since 1900, when the European Championship in speed skating was organized on the Lake Štrbské Pleso , this highest situated settlement in Slovakia has been the venue of twenty-two European and world championships in the last 120 years. The year 2020 is a very important one for the entire High Tatras region and Slovakia because it will commemorate the 50th anniversary of the unforgettable  1970 FIS World Championship at Lake Strbske Pleso in  classic ski disciplines, which are historically the largest and most successful international sporting event  organized in Slovakia.

      We will do our best to prepare for all participants of these championships from all over the world during their stay in the Tatras region a pleasant sports atmosphere, so that they can take away from us  lots of unforgettable experiences and take delight in  visiting  us again in the future.

Podporili nás: