Športový areál FIS

sa pôvodne skladal z Hotela FIS s príslušným športovým zázemím /telocvičňa, posilňovňa, regenerácia, bazén/, ubytovacími bungalovmi, sedačkovými lanovkami na zjazdové svahy Interski, Esíško a Solisko, skokanským areálom a bežeckým areálom.

Skokanský areál s amfiteátrovým hľadiskom zahrňuje dva skokanské mostíky, ten stredný má normovaný bod HS 100 a ten veľký normovaný bod HS 138. Medzi mostíkmi je rozhodcovská veža, súčasťou areálu sú ešte komentátorské kabíny pre médiá a priestory pre telekomunikácie. Stredný mostík je pokrytý aj umelou hmotou, ktorá umožňuje jeho používanie aj v letných mesiacoch. Bežecký areál v strede s rozhodcovskou vežou a tribúnami mal pôvodnú dĺžku 240m a šírku 35m. Jeho súčasťou bola aj svetelná výsledková tabuľa Longiness a kabínky pre športovcov. V súčasnosti patrí k areálu aj 6 homologizovaných pretekárskych bežeckých tratí s dĺžkami od 1km do 5 km. Lyžiarske bežecké trate v športovom areáli využívajú nielen pretekári, ale predovšetkým množstvo rekreačných lyžiarov a milovníkov pohybu na snehu. Obec Štrba už niekoľko rokov zabezpečuje každodennú úpravu týchto bežeckých tratí snehovým vozidlom Ratrak. Pre zvýšenie atraktivity bežeckého lyžovania sú trate vedené okruhove a prechádzajú aj cez skokanský areál. Samotný bežecký štadión má aj umelé zasnežovanie a šprintérske bežecké okruhy na 1,5 km majú aj umelé osvetlenie, ktoré sa využíva pri večerných lyžovačkách, čo večerných pretekoch.

The FIS sports complex

was originally composed of the FIS Hotel with adjacent sports facilities / gymnasium, gym, regeneration, swimming pool /, lodgings, chairlifts to the slopes of Interski, Esíško and Solisko, ski jumping area and cross-country ski area.

The ski jumping area with an amphitheater view includes two ski jumps, the middle one has a standardized point of K 100 and the large a standard point of K 138. There is an officials´ tower amongst the jumping ramps, while the area also includes commentator boxes and a telecommunications area. The middle jumping ramp is also covered with an artificial surface, which allows its use in the summer months. The cross-country ski center with the officials´ tower and the public auditorium was 240m long and 35m wide. It also included a Longiness scoreboard and locckers for athletes. At the present time, there are also 6 approved cross-country skiing trails with a length of 1km to 5km. The cross-country ski runs in the sports area are used not only by racers, but also by many recreational skiers and snow enthusiasts. For several years, the village of Štrba has been providing the daily resurfacing of these cross-country trails with the Ratrak snow vehicle. To increase the attractiveness of cross-country skiing, the trails run in a circuit and they cross the ski jumping area. The running stadium itself also has artificial snow, and the 1.5 km sprint running circuits also have artificial lighting, which is used for evening skiing as well as evening races.

Podporili nás: